Doanh nghiệp mới thành lập có phải lập báo cáo tài chính?

Mẫu báo cáo tài chính cho công ty mới thành lập đang là vấn đề được quan tâm bởi nhiều chủ sở hữu. Hoạt động báo cáo này liên quan mật thiết đến nghiệp vụ kế toán và quản lý doanh nghiệp. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp cần được nộp về cơ quan quản lý nhà nước đúng kỳ hạn, đầy đủ nội dung. Cùng tìm hiểu rõ hơn về hoạt động báo cáo tài chính cho công ty mới thành lập qua bài viết dưới đây nhé.

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính (Financial Statement) là hoạt động cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động tài chính của công ty. Chúng bao gồm vốn, doanh thu, lợi nhuận, tài sản, nợ, dòng tiền…. Báo cáo tài chính thường được công bố định kỳ (theo quý hoặc theo năm).

dich-vu-bao-cao-tai-chinh
Báo cáo tài chính là hoạt động bắt buộc đối với doanh nghiệp

Báo cáo tài chính hiện được chia thành 2 loại là báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất. Trong đó, báo cáo tài chính hợp nhất được áp dụng cho một tập đoàn bao gồm một công ty mẹ và một hoặc nhiều công ty con. Hồ sơ báo cáo tài chính hợp nhất sẽ bao gồm tất cả hồ sơ liên quan của các công ty này.

Xem thêm dịch vụ thành lập công ty tại Bắc Ninh: Click vào đây

Mẫu báo cáo tài chính đối với công ty mới thành lập

Là hoạt động quan trọng trong lĩnh vực quản lý nhà nước, mẫu báo cáo tài chính được quy định cụ thể trong các văn bản hướng dẫn hiện hành. Cụ thể, mẫu báo cáo tài chính hiện được quy định tại Quyết định 48/QĐ-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Mẫu báo cáo tài chính cho công ty mới thành lập được hướng dẫn tương tự các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động (tính đến kỳ báo cáo tài chính). Cụ thể, mẫu báo cáo sẽ bao gồm:

  • Bảng cân đối kế toán: Tóm tắt tài sản mà doanh nghiệp hiện có/ sở hữu. Chúng bao gồm tài sản cố định, tài sản ngắn hạn, tài sản vãng lai (cổ phiếu, bán thành phẩm, vốn dự trữ… ). Ngoài ra, bảng cân đối còn bao gồm cả các khoản nợ ngắn hạn, nợ dài hạn…
dich-vu-bao-cao-tai-chinh-viet-pro
Các thông tin liên quan đến vấn đề tài chính doanh nghiệp
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Sự cân bằng thu chi và mức thu nhập phản ánh tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Báo cáo gửi cho cơ quan thuế;
  • Bảng cân đối tài khoản;
  • Bảng thuyết minh: Bao gồm các thông tin như đặc điểm hoạt động công ty, chuẩn mực và chế độ kế toán, kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ, những thông tin bổ sung khác cho các báo cáo nêu trên.

Báo cáo tài chính cho công ty mới thành lập cơ bản sẽ bao gồm các tờ khai thuế như: Quyết toán thuế TNCN, TNDN; tờ khai thuế GTGT, Xuất – nhập khẩu… ; Báo cáo thuế môn bài (dành cho doanh nghiệp mới thành lập).

Thời hạn nộp báo cáo tài chính

Liên quan đến thời hạn nộp báo cáo tài chính, bạn sẽ cần hiểu rõ hơn về kỳ lập báo cáo tài chính và thời hạn nộp báo cáo tài chính. Trong đó, những nội dung hướng dẫn cụ thể về hai nội dung này được nhắc đến rõ ràng và cụ thể tại Thông tư 200/2014/TT-BTC.

bao-cao-tai-chinh-tai-viet-pro
Theo dõi kỳ hạn để nộp báo cáo tài chính cho doanh nghiệp

Kỳ lập báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sẽ theo các hình thức như:

  • Kỳ lập giữa niên độ gồm báo cáo tài chính theo quý và báo cáo tài chính bán niên (nửa năm).
  • Kỳ lập theo năm: Báo cáo tài chính sẽ được doanh nghiệp tiến hành lập theo năm (dựa trên quy định của Luật kế toán).
  • Kỳ lập khác: Báo cáo tài chính có thể lập theo kỳ kế toán như theo tuần, theo tháng, tháng 6, tháng 9… Hoặc, kỳ lập báo cáo tài chính được lập theo yêu cầu của công ty mẹ hoặc chủ sở hữu (theo quy định pháp luật hiện hành).

Theo đó, thời hạn nộp Báo cáo tài chính là chậm nhất 90 ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính hoặc kết thúc năm dương lịch. Theo đó, kỳ hạn nộp mẫu báo cáo tài chính cho công ty mới thành lập đầu năm 2021 sẽ là đến ngày 30/3/2021. Đây cũng là kỳ hạn nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối với kỳ hạn nộp báo cáo tài chính cho doanh nghiệp mới thành lập, bạn còn cần lưu ý một số điểm như sau:

  • Quyết toán thuế với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, giải thế…. sẽ là 45 ngày kể từ ngày có quyết định.
  • Tờ khai thuế môn bài: cần nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu kinh doanh.

Doanh nghiệp mới thành lập có cần lập báo cáo tài chính hay không?

Báo cáo tài chính là hoạt động cần thiết cung cấp hầu hết các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chúng bao gồm cả tiền vốn, tiền nợ, tiền thuế, thu nhập, tình hình kinh doanh…. Nhằm cung cấp thông tin giúp cơ quan quản lý nhà nước thuận tiện trong quá trình quản lý doanh nghiệp.

bao-cao-tai-chinh
Doanh nghiệp mới thành lập có cần lập báo cáo tài chính?

Về cơ bản, doanh nghiệp mới thành lập sẽ cần nộp tờ khai thuế môn bài trong tháng khi bắt đầu kinh doanh. Sau đó, doanh nghiệp vẫn tiến hành lập báo cáo tài chính và nộp khi đến hạn nộp theo nội dung nêu trên. Mẫu báo cáo tài chính cho công ty mới thành lập trường hợp này không có sự phân biệt với doanh nghiệp thông thường khác.

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập là kết quả của quá trình sáp nhập, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp sẽ có sự khác biệt. Theo đó, doanh nghiệp sẽ cần tiến hành nộp quyết toán thuế của công ty/ doanh nghiệp cũ chậm nhất 45 ngày sau khi có quyết định. Sau đó, hoạt động báo cáo tài chính của doanh nghiệp mới thành lập được tiến hành bình thường theo kỳ báo cáo.

Mẫu báo cáo tài chính cho công ty mới thành lập về cơ bản không có sự khác biệt lớn so với các doanh nghiệp đã hoạt động một thời gian. Chỉ cần doanh nghiệp đã tiến hành hoạt động kinh doanh đều cần thiết lập báo cáo theo kỳ báo cáo và tiến hành nộp hồ sơ theo kỳ hạn. Để hoạt động quyết toán thuế và báo cáo tài chính được diễn ra thuận lợi, VietPro sẽ là gợi ý hoàn hảo dành cho doanh nghiệp của bạn.

Thành lập công ty

Bài viết liên quan