CUNG ỨNG NHÂN SỰ KẾ TOÁN

Để cắt giảm chi phí tuyển dụng kế toán, nhanh chóng tìm được nhân sự phù hợp cho doanh nghiệp, VIỆT PROchuyên tổ chức các khóa HUẤN LUYỆN KẾ TOÁN và CUNG CẤP NHÂN SỰ được đào tạo cấp cao, chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

– Các ứng viên đều được tham gia khóa huấn luyện tại VIỆT PRO;

– Đào tạo và tái đào tạo các kỹ năng quản trị doanh nghiệp;

– Đào tạo 5S, văn hóa và đạo đức nghề nghiệp;

– Định hướng lộ trình công danh cho ứng viên, nhằm cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp;

– Doanh nghiệp được đổi ứng viên nếu thấy không phù hợp.