DỊCH VỤ THỦ TỤC THUẾ

Tận tâm và trách nhiệm đối với khách hàng trong từng sản phẩm dịch vụ mà chúng tôi cung cấp là nguyên tắc cao nhất được nghiêm túc thực hiện trong mọi quy trình công việc của chúng tôi.Chúng tôi mong muốn cùng chung tay, giúp cho sự thành công của mỗi doanh nghiệp cũng như toàn xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ

CÁC DỊCH VỤ

KHI NÀO DOANH NGHIỆP CẦN VIET-PRO

1.Có sổ sách kế toán các năm chưa hoàn thiện

2.Không có kiểm soát kế toán

3.Chuẩn bị giải thể doanh nghiệp

4.Mới thành lập doanh nghiệp

5.Chuẩn bị thanh tra quyết toán thuế, hoàn thuế

6.Thường xuyên có sự thay đổi nhân sự kế toán

7.Thường xuyên bị phạt thuế, kiểm tra thuế

8.Cần chuẩn hóa, tinh gọn hệ thống kế toán