Giấy chứng nhận đầu tư

Luật Đầu tư năm 2005 quy định, nhà đầu tư nước ngoài có dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế thì Giấy chứng nhận đầu tư cũng chính là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

hồ sơ làm giấy chứng nhận đầu tư
Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư, các văn bản, báo cáo gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền được làm bằng tiếng Việt

Luật Đầu tư năm 2014 với quy định mới về giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. (Khoản 6, Điều 3, Luật Đầu tư 2014).

Nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm: Mã số, tên dự án, tên và địa chỉ của nhà đầu tư; Địa điểm dự án, diện tích đất sử dụng; Mục tiêu, quy mô dự án; Vốn đầu tư dự án; Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; Thời hạn hoạt động của dự án; Tiến độ thực hiện dự án đầu tư; Ưu đãi, hỗ trợ và các điều kiện của dự án…

Tương ứng với mỗi dự án đầu tư, doanh nghiệp hay nhà đầu tư cần hồ sơ xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Thông thường, đối với việc kiểm duyệt dự án thường được kiểm tra rất kỹ lưỡng, do từ phía nhà nước muốn bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng cho các nhà đầu tư.

TRƯỜNG HỢP NÀO PHẢI ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ?

Không phải mọi dự án đầu tư đều bắt buộc phải tiến hành thủ tục đăng ký đầu tư. Theo Luật đầu tư năm 2014, các dự án đầu tư bắt buộc phải đăng ký đầu tư gồm:

 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài
 • Tổ chức kinh tế đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau:

Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

Có tổ chức kinh tế nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế  nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên. Có thể hiểu, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như một loại giấy giấy phép được ban hành bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho các tổ chức, cá nhân có đủ các điều kiện. Thông thường là các điều kiện gắn liền với các dự án đầu tư và áp dụng phần lớn cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài. Hay nói cách khác, đối với trường hợp pháp luật quy định phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư trước khi thành lập doanh nghiệp thì giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà một điều kiện để thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam.

TRƯỜNG HỢP NÀO KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ?

Đối với các dự án đầu tư không phải thực hiện thủ tục đầu tư bao gồm:

 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;
 • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế thực hiện đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tỏ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC không thuộc một trong các trường hợp phải thực hiện thủ tục đầu tư ở trên;
 • Dự án đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.
dịch vụ giấy chứng nhận đầu tư nhanh

CÁC DỊCH VỤ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ TẠI LUẬT THIÊN MÃ BAO GỒM:

 • Cấp giấy chứng nhận đầu tư
 • Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
 • Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư
 • Gia hạn giấy chứng nhận đầu tư
 • Đăng ký vốn góp Chuyển đổi doanh nghiệp Việt Nam sang doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 • Cấp giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại cho nhà đầu tư nước ngoài
 • Giải thể doanh nghiệp nước ngoài
 • Chuyển đổi doanh nghiệp Việt Nam sang doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 • Cấp giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại cho nhà đầu tư nước ngoài
 • Giải thể doanh nghiệp nước ngoài

Note: Để biết thêm thông tin về các dịch vụ, mời bạn kéo chuột xuống cuối cùng của trang nhé.

Cần chú ý đối với dự án đầu tư cần xin quyết định, chủ trương thì phải thực hiện thủ tục xin quyết định chủ trương trước, sau khi được quyết định chủ trương thì mới thực hiện dự án đầu tư.

Bài viết liên quan