Hướng dẫn quy trình giải thể công ty TNHH

Dịch bệnh Covis 19 khiến cho tình hình kinh doanh của doanh nghiệp bạn gặp khó khăn? Bạn đã tìm mọi cách xử lý nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan khiến cho bạn buộc phải đi đến quyết định giải thế công ty TNHH? Vậy để giải thể công ty cần những thủ tục, giấy tờ, chứng từ nào? Quy trình giải thể công ty TNHH bao gồm những bước nào? Mời bạn cùng Viet Pro dành ra vài phút tìm hiểu về thủ tục, quy trình giải thể công ty TNHH và những thông tin liên quan trong bài viết bên dưới nhé!

Các trường hợp có thể thực hiện thủ tục giải thể công ty TNHH

Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp có thể tiến hành làm thủ tục giải thể công ty TNHH trong các trường hợp sau đây:
Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhận, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác
 • Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

thu tuc giai the cong ty tnhh quy trinh giai the cong ty tnhh giai the cong ty dieu kien giai the cong ty dich vu doanh nghiep vietpro dich vu doanh nghiep gia re quyết định giải thể công ty cổ phần

Hồ sơ giải thể công ty TNHH

Theo quy định chung, hồ sơ giải thể công ty TNHH sẽ bao gồm:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có).
 • Danh sách người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).
 • Xác nhận của Ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản về việc doanh nghiệp đã tất toán tài khoản (trường hợp chưa mở tài khoản ngân hàng thì có văn bản cam kết chưa mở tài khoản ngân hàng và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào).
 • Giấy chứng nhận của cơ quan công an về việc doanh nghiệp đã nộp, hủy con dấu theo quy định (trường hợp chưa khắc con dấu thì phải có van bản xác nhận của Cơ quan công an).
 • Thông báo của cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế.

Quy trình giải thể công ty TNHH

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể công ty TNHH

Để có thể tiến hành giải thể doanh nghiệp trước hết doanh nghiệp cần tổ chức họp để thông qua quyết định giải thể. Theo đó, việc giải thể phải được thông qua bởi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bởi Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Quyết định này thể hiện sự nhất trí của các thành viên về các vấn đề liên quan đến lý do giải thể; thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ; phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động và việc thành lập tổ thanh lý tài sản.

nen-lua-chon-dich-vu-ngoai-de-ho-tro-tot-nhat

Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Lý do giải thể.
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.
 • – Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 2: Thông báo công khai quyết định giải thể công ty TNHH

Sau khi quyết định giải thể được thông qua, doanh nghiệp phải thông báo cho những người có quyền và lợi ích liên quan đến hoạt động giải thể doanh nghiệp biết về quyết định giải thể. Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan.

Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

thu tuc giai the cong ty tnhh quy trinh giai the cong ty tnhh giai the cong ty dieu kien giai the cong ty dich vu doanh nghiep vietpro dich vu doanh nghiep gia re hồ sơ xin giải thể công ty tnhh
Quy trình giải thể công ty TNHH

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty

Theo quy định, các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết.
 • Nợ thuế.
 • Các khoản nợ khác.
 • Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại thuộc về chủ thể doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty.

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể công ty TNHH

 • Nộp hồ sơ giải thể tới cơ quan Hải quan để xác nhận nghĩa vụ Hải quan;
 • Sau khi có kết quả xác nhận của cơ quan Hải quan, công ty cổ phần nộp hồ sơ giải thể đến cơ quan Thuế để đóng cửa mã số thuế.
 • Sau khi có thông báo đóng cửa mã số thuế nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là một vài thông tin liên quan đến vấn đề giải thể công ty TNHH. Hy vọng chúng sẽ là những thông tin hữu ích đối với việc kinh doanh của bạn. Liên hệ với VietPro nếu bạn cần tư vấn các dịch vụ doanh nghiệp nhé! Xin cảm ơn!

Bài viết liên quan