Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước có được thành lập công ty không? 

Viên chức nhà nước có được thành lập công ty là một trong những câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Để nắm rõ hơn nhiều kiến thức về việc lập công ty, bạn hãy theo dõi những chia sẻ chi tiết dưới đây.

Viên chức nhà nước có được thành lập công ty?

Theo quy định tại điều 17 Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã nêu rõ:

vien-chuc-nha-nuoc-khong-duoc-quyen-thanh-lap-cong-ty
Viên chức có được mở công ty hay không?
 1. Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
 2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:
 3. a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
 4. b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
 5. c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;
 6. d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

 1. e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

 1. g) Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.
 2. Tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này, trừ trường hợp sau đây:
 3. a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
 4. b) Đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Phòng, chống tham nhũng.
 5. Thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình quy định tại điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều này là việc sử dụng thu nhập dưới mọi hình thức có được từ hoạt động kinh doanh, từ góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào một trong các mục đích sau đây:
 6. a) Chia dưới mọi hình thức cho một số hoặc tất cả những người quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều này;
 7. b) Bổ sung vào ngân sách hoạt động của cơ quan, đơn vị trái với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;
 8. c) Lập quỹ hoặc bổ sung vào quỹ phục vụ lợi ích riêng của cơ quan, đơn vị.

Hiểu rõ hơn về vấn đề viên chức nhà nước có được thành lập công ty?

vien-chuc-nha-nuoc-co-duoc-thanh-lap-cong-ty-hay-khong
Viên chức nhà nước không được quyền thành lập công ty

Theo quy định tại điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020 đã chia sẻ ở trên thì chúng ta có thể hiểu rằng cán bộ, công chức, viên chức không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, trong một số trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vẫn được phép góp vốn, mua cổ phần của công ty. Chi tiết được quy định rõ tại Điều 20, Luật phòng chống tham nhũng năm 2018. 

Điều 19. Những việc viên chức không được làm

 1. Những việc khác viên chức không được làm theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 20. Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn

 1. Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không được làm những việc sau đây:
 2. b) Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường hợp luật có quy định khác;
 3. d) Thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý trong thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ;
 4. e) Những việc khác mà người có chức vụ, quyền hạn không được làm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Doanh nghiệp và luật khác có liên quan.

Theo như quy định trên, cán bộ, công chức, viên chức có thể góp vốn ở một số loại hình doanh nghiệp, chi tiết bao gồm: 

– Có thể tham gia góp vốn vào công ty cổ phần nhưng không được tham gia dưới tư cách thành viên của hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc những chức cao trong công ty. 

Xem thêm: Mẫu biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần

– Có thể tham gia góp vốn vào công ty hợp danh dưới tư cách là thành viên góp vốn nhưng không nằm trong thành viên hợp danh.

– Không được tham gia góp vốn vào công ty TNHH. Trong trường hợp này, người góp vốn chính là người đứng đầu và quản lý doanh nghiệp. 

Trên đây là một số giải đáp cho thắc mắc viên chức nhà nươc có được thành lập công ty không. Nếu bạn có nhu cầu tư vấn trực tiếp tới dịch vụ doanh nghiệp Việt Pro vấn đề này, hãy liên hệ với chúng tôi. 

Bài viết liên quan